Öğr. Gör. Dr. EMEL DEMİR ASKEROĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. EMEL DEMİR ASKEROĞLU

T: (0282) 250 3643

M edemir@nku.edu.tr

W edemir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Öğrenim Yılları: 2013-2017
Tez: (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
2010-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Halkla İlişkiler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Halkla İlişkiler
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UYSAL F. F., DEMİR ASKEROĞLU E., BERKHAN KASTACI B., A Field Survey on Social Responsibility Practices Carried Out by Textile Companies in Turkey Within the Scope of Sustainable Development, Journal of Management and Sustainability, vol. 8, pp. 36, 2018.
Özgün Makale Academic Journals DatabaseBASE (Bielefeld Academic Search Engine) Erişim Linki
2. DEMİR ASKEROĞLU E., BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol. 8, pp. 190-202, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. Demir Askeroğlu E. ., Bahar Z. ., Contribution of Foundations to Reputation in Corporate Social Responsibility Applications: Vodafone Turkey Foundation Review, International Journal of Economic Practices and Theories, 2014.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZ KARAKULAKOĞLU S., DEMİR ASKEROĞLU E., Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine BirÇalışma, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss. 409-426, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEMİR ASKEROĞLU E., SOSYAL, BESERI VE IDARIBILIMLER ALANINDAAKADEMIK ÇALISMALARCILT 2, Bölüm: DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DÖNÜŞEN EĞİTİM: KUŞAKLARÜZERİNE BİR İNCELEME, Yayın Yeri: GECE KİTAPLIĞI, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÇOBANOĞLU, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. DEMİR ASKEROĞLU E., SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAYENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARCİLT 3, Bölüm: DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER EKSENİNDE KONU YÖNETİMİ VE TWİTTER, Yayın Yeri: GECE AKADEMİ, Editör: Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS Dr. Uğur Köksal ODABAŞ, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Demir Askeroğlu E. ., PROPAGANDA, Algı, Ideoloji ve Toplum Insaasına Dair Incelemeler, Yayın Yeri: Beta , Editör: Ülger, Gürdal , 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DEMİR ASKEROĞLU E., GLOBAL MARKA YARATMANIN ÜLKELER İÇİN STRATEJ İK ÖNEMİ TURQUALITY PROGRAMI, IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ (18.10.2018-19.10.2018).
Tam metin bildiri
2. DEMİR ASKEROĞLU E., Gözetleyen ve Gözetlenen Olarak Yeni Medya’nın Dönüştürdüğü Yaşamlar: Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme, IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ (18.10.2018-19.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. DEMİR ASKEROĞLU E., ASLANLI T., Sağlık Sektöründe Marka İletişimi Aracı Olarak Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Optimed Örneği, International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) (27.06.2018-28.06.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. DEMİR ASKEROĞLU E., Postmodern Pazarlama Ekseninde Konut Markalaması: Sinpaş Örneği, II. Uluslararası Multidisiplinler Çalışma Kongresi (04.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. UYSAL F. F., DEMİR ASKEROĞLU E., BERKHAN KASTACI B., A Field Survey on Social Responsibility Practices Carried Out by Textile Companies in Turkey within the Scope of Sustainable Development, 3 rd Interational Conference on Environmental Science and Technology (19.10.2017-23.10.2017).
Özet bildiri
6. DEMİR ASKEROĞLU E., A Study on the Effects of Digital Life and Instagram Celebrities on Life Styles of Youth as a Popular Cultural Element, Marketing and Business Development (15.06.2017-17.06.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ÜLGER G., DEMİR ASKEROĞLU E., Bahar Z., LOCAL REFLECTIONS OF GLOBAL BRANDS: THE CASE OF COCA COLA IN TURKEY, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
8. Demir Askeroğlu E. ., Bahar Z. ., PAZARLAMA ODAKLI HALKLA ILISKILER IN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI VE TWITTER UYGULAMALARI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Iletisim Fakültesi ULUSLARARASI YENI MEDYA - YENI YAKLASIMLAR KONFERANSISosyal Medya ve Yeni Politikalar (08.05.2014-10.05.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , Çerkezköy´de Kadının Ekonomik ve Sosyal Hayattaki Yeri, Tekirdag İli Değerleri Sempozyumu (20.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
Üyelikler
Yayın Alt Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
Kulüp Çalışmaları Sosyal ve Bilimsel Faaliyet Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
Stratejik Plan Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-.
Staj Komisyon Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
II.Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi , 04.05.2018-05.05.2018.